basket.jpg, 6,9kB Nákupní košík Položky: 0 ks Cena: 0,-Kč
vehar@vehar.cz +420 548 212 181
Nacházíte se: Úvodní stránka TPMS

TPMS

SENZORY PRO KONTROLU TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

(Tire Pressure Monitoring System) - systém měření tlaku v pneumatikách

Co to je TPMS?

Systémy pro kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS) jsou systémy integrované ve vozidle, které nepřetržitě sledují tlak v pneumatikách. Existují dva druhy systémů. Přímý systém měří tlak vzduchu pomocí senzoru v kole zatímco nepřímý systém detekuje pokles tlaku pomocí ABS senzorů vozidla. V případě poklesu tlaku v jedné nebo více pneumatikách je řidič upozorněn přímo na displeji na palubní desce vozidla.


TPMS plní tři funkce:

  • Zvyšují bezpečnost jízdy
  • Zabraňují zvýšené spotřebě paliva při jízdě se špatným tlakem vzduchu v pneumatikách
  • Zamezují zvýšenému opotřebení pneumatik, které je způsobeno příliš nízkým tlakem vzduchu v pneumatikách

 

TECHNICKÉ DETAILY A VLIV TPMS NA ÚDRŽBU A SERVIS

 

Jaké jsou rozdíly mezi přímým a nepřímým systémem?
U přímého měřícího systému zaznamenává senzor v kole tlak vzduchu pneumatiky. Tyto informace se přenáší vysílačem do řídicí jednotce ve vozidle. Rozdílné displeje jednotlivých výrobců vozidel dávají řidiči možnost neustále sledovat aktuální hodnoty tlaku nebo řidič dostává pouze výstrahu při příliš nízkém tlaku vzduchu pneumatik. Tyto systémy jsou velice přesné, protože monitorují tlak vzduchu přímo v každé pneumatice.
Jak funguje nepřímý systém tlaku vzduchu v pneumatikách?
U nepřímého systému sledují senzory ABS a trakce rychlost otáčení každého kola. Změna v rychlosti otáčení by se mohla projevit při poklesu tlaku vzduchu v pneumatice. Měří se také kmitání kol, které se mění v závislosti na změně tlaku v pneumatice. Tato změna je pak dalším indikátorem poklesu tlaku vzduchu v pneumatice.
Jaké jsou výhody a nevýhody těchto systémů?
Přímý systém TPMS umožňuje velice přesný záznam dat a dodatečné funkce jako jsou rozpoznání pozice pneumatik, rozpoznání ztráty tlaku při stání vozidla a snímání tlaku vzduchu v pneumatice u náhradního kola. Přímý systém TPMS vyžaduje vícenáklady při výměně pneumatik a při údržbě. Všechna kola daného vozidla (na léto, na zimu, náhradní kola) musí být vybavena funkčním senzorem.
Nepřímý systém TPMS je méně přesný, protože neměří ani tlak vzduchu v pneumatice, ani její teplotu. Nemůže zjistit ztrátu tlaku vzduchu v pneumatikách v momentě, kdy vozidlo stojí. Tento systém je levnější a jednodušší na údržbu, protože nepoužívá senzory umístěné v pneumatikách.
Jaké důsledky mají systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) na údržbu a servis?
Použití senzorů TPMS přináší nové požadavky, jak pro majitele vozidla, tak i pro odborného prodejce.
Výměnu pneumatik si majitel vozidla již nebude schopen provést sám, ale bude potřebovat pomoc kvalifikovaného servisu, který jediný může senzor správně namontovat, nastavit a zkontrolovat. Vzhledem k povinnému zavedení této technologie, budou muset odborní prodejci vyškolit svůj personál a investovat do příslušného vybavení.
Mohu si na vůz s přímým měřením TPMS namontovat pneumatiky sám?
Montáž pneumatik je důležitá bezpečnostní procedura a vyžaduje odborné znalosti (kontrola stavu pneumatik, použití správného utahovacího momentu,…). Proto zásadně doporučujeme tuto práci provádět u odborných prodejců.
Přímé systémy TPMS s sebou navíc přináší následující nové technické požadavky:
Nutnost údržby ventilu a těsnění při každé výměně kol, aby se zamezilo nadměrnému opotřebení senzoru
U nových pneumatik: spárování senzorů s vozidlem v případě použití nových senzorů (nové identifikační číslo senzoru) nebo při změně pozic kol a tím pádem i senzorů, zajištění správné komunikace mezi senzorem a jednotkou TPMS
Při výměně pneumatik je nutné zkontrolovat stav baterie senzorů
Moje vozidlo nemá systém TPMS, musím si ho nechat namontovat dodatečně?
Ve vozidlech, která podléhají povinnosti mít senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), byl nepřímý nebo přímý systém TPMS již zabudován při výrobě, protože by jinak toto vozidlo neobdrželo v rámci členských států EU typové schválení, případně povolení k provozu.
Dodatečná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) není nutná.
Zdroj:Alcar Bohemia , s.r.o.

Jaké jsou rozdíly mezi přímým a nepřímým systémem?

U přímého měřícího systému zaznamenává senzor v kole tlak vzduchu pneumatiky. Tyto informace se přenáší vysílačem do řídicí jednotce ve vozidle. Rozdílné displeje jednotlivých výrobců vozidel dávají řidiči možnost neustále sledovat aktuální hodnoty tlaku nebo řidič dostává pouze výstrahu při příliš nízkém tlaku vzduchu pneumatik. Tyto systémy jsou velice přesné, protože monitorují tlak vzduchu přímo v každé pneumatice.

 

Jak funguje nepřímý systém tlaku vzduchu v pneumatikách?

U nepřímého systému sledují senzory ABS a trakce rychlost otáčení každého kola. Změna v rychlosti otáčení by se mohla projevit při poklesu tlaku vzduchu v pneumatice. Měří se také kmitání kol, které se mění v závislosti na změně tlaku v pneumatice. Tato změna je pak dalším indikátorem poklesu tlaku vzduchu v pneumatice.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody těchto systémů?

Přímý systém TPMS umožňuje velice přesný záznam dat a dodatečné funkce jako jsou rozpoznání pozice pneumatik, rozpoznání ztráty tlaku při stání vozidla a snímání tlaku vzduchu v pneumatice u náhradního kola. Přímý systém TPMS vyžaduje vícenáklady při výměně pneumatik a při údržbě. Všechna kola daného vozidla (na léto, na zimu, náhradní kola) musí být vybavena funkčním senzorem.

Nepřímý systém TPMS je méně přesný, protože neměří ani tlak vzduchu v pneumatice, ani její teplotu. Nemůže zjistit ztrátu tlaku vzduchu v pneumatikách v momentě, kdy vozidlo stojí. Tento systém je levnější a jednodušší na údržbu, protože nepoužívá senzory umístěné v pneumatikách.

 

Jaké důsledky mají systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) na údržbu a servis?

Použití senzorů TPMS přináší nové požadavky, jak pro majitele vozidla, tak i pro odborného prodejce. 
Výměnu pneumatik si majitel vozidla již nebude schopen provést sám, ale bude potřebovat pomoc kvalifikovaného servisu, který jediný může senzor správně namontovat, nastavit a zkontrolovat. Vzhledem k povinnému zavedení této technologie, budou muset odborní prodejci vyškolit svůj personál a investovat do příslušného vybavení.

Mohu si na vůz s přímým měřením TPMS namontovat pneumatiky sám?

Montáž pneumatik je důležitá bezpečnostní procedura a vyžaduje odborné znalosti (kontrola stavu pneumatik, použití správného utahovacího momentu,…). Proto zásadně doporučujeme tuto práci provádět u odborných prodejců.Přímé systémy TPMS s sebou navíc přináší následující nové technické požadavky:

Nutnost údržby ventilu a těsnění při každé výměně kol, aby se zamezilo nadměrnému opotřebení senzoruU nových pneumatik: spárování senzorů s vozidlem v případě použití nových senzorů (nové identifikační číslo senzoru) nebo při změně pozic kol a tím pádem i senzorů, zajištění správné komunikace mezi senzorem a jednotkou TPMSPři výměně pneumatik je nutné zkontrolovat stav baterie senzorů

Moje vozidlo nemá systém TPMS, musím si ho nechat namontovat dodatečně?

Ve vozidlech, která podléhají povinnosti mít senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), byl nepřímý nebo přímý systém TPMS již zabudován při výrobě, protože by jinak toto vozidlo neobdrželo v rámci členských států EU typové schválení, případně povolení k provozu.Dodatečná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) není nutná.

Hrozící problémy spojené s nefunkčností systému TPMS na vozidle

  • TPMS je bezpečnostní systém (podobně jako airbag/ABS/ESP), proto musí být funkční, aby vozidlo bylo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích
  • Vozidlo bez funkčního systému TPMS neprojde kontrolou ve Stanicí technické kontroly (STK).
  • V případě nefunkčního systému TPMS hrozí řidiči postihy ze strany Policie ČR.
  • Pojišťovny mohou krátit, popř. úplně zamítnou pojistná plnění.


Zdroj:Alcar Bohemia , s.r.o.

 

Ceník

TPMS montáž senzoru/ventilu/serv.sady 35,-
TPMS demontáž senzoru/ventilu/serv.sady 35,-
TPMS diagnostika (V/V kontrola, program, spárování) 400,-
TPMS diagnostika (V/V kontrola senzorů) 100,-
Kalibrace nepřímého měření tlaku 80,-