Úvod >> Výměna výfuků
ikona

Výměna výfuků

Výměna výfuků

Popis služby

Výměna vadných částí výfuku na základě vizuální kontroly jednotlivých dílů.

Přednost služby

Možná výměna celého výfuku, nebo pouze vadných dílů.

Přínos pro zákazníka

Výměnou vadné části výfuku snížíte nejen hladinu hluku, ale šetříte tak i životní prostředí.

Popis

Výfukové potrubí je velmi důležitá součást podvozku vozidla. I když součástí výfukového potrubí nejsou žádné pohybující se díly, jeho funkce, umístění a délka, to vše svědčí o složitosti tohoto výrobku. Jeho velmi důležitou povinností, je odvádět výfukové plyny, snižovat hlučnost vozidla a zamezovat únikům toxických plynů. Jakákoliv netěsnost systému, koroze, mechanické poškození, nebo vadný tlumič výfuku, způsobuje únik škodlivých toxických plynů do ovzduší. Moderní výfukové systémy jsou konstruovány tak, aby bylo zajištěno odstranění nejškodlivějších imisí, které vznikají spalováním pohonných hmot. Tuto funkci zajišťují katalyzátory.

POTŘEBUJETE NOVOU AUTOBATERII, NOVÉ
PNEUMATIKY NEBO DISKY KOL? NAVŠTIVTE
NÁŠ E-SHOP A V NAŠEM SERVISU VAM VŠE
ODBORNĚ NAMONTUJEME.
přejít do obchodu
vehar